Kære læser,

AdvoCoach, CVR 30 30 95 45, er afmeldt. Jeg træffes fortsat på mail hanne-marcussen@advocoach.dk og telefon 22 17 14 17.

Mange hilsner Hanne Marcussen